2007-04-21 Jaktapporteringsprova-på-dag med Lisa Isenström


Vår något frusna instruktör Lisa


Asti på väg in med dummyAsti med fågelvingar på dummyn


Fredrik belönar frost


Frost med dummy


Skick och let- Vart är den?
Hämtar fågelvingedummy


Åskådare hade vi dessutom idag.

--> Sid 2.