Hund"koje" bygget -09

Först fraktades ungefär 2 ton sand och smågrus bort från där plattan ska ligga.

Sedan skottades ungefär 2.5 ton grus på plats.


Gruset och frigoliten på plats som isolering


Armeringsjärnen och distanserna på plats

Första lasset betong ilagt

Snart halvvägs med betongen

Börjat torka

Småreglar för pappen på gång


Pappen på plats på insidan och reglar för ytterväggen snart klara.

Den gamla hundgården var full av sly, träd och buskar.
Rensning påbörjad


---> Fortsättning