Fotade Eros uppväxt från 3 månader fram till 24 månader:ca 3 månader


ca 4 månader


ca 5 månader


ca 6 månader


ca 7 månader


ca 8 månader


ca 9 månader


ca 10 månader


ca 11 månader


ca 12 månader


ca 13 månader: Omklippt


ca 14 månader


ca 15 månader: Har ingen bra uppställningsbild så det blir en badbild istället ;)


ca 16 månader


ca 17 månader


ca 18 månader


ca 19 månader


ca 20 månader


ca 21 månader


ca 22 månader


ca 23 månader


ca 24 månader

-->Åter Foto