Anlagsklass, den  2 december 2007
Moment 1 Spårningsförmåga
Start och sträcka 1
startar tveksamt
tar snabbt an spåret
klarar utan tvekan

mindre tappt
långvarig tappt
osäkert/kryssande
klarar ej
bloduppehåll
Vinkel 1
klarar utan tvekan
klarar med ringning
mindre tappt
långvarig tappt
klarar ej
bloduppehåll/återgång
Sträcka 2
klarar utan tvekan
mindre tappt
långvarig tappt
osäkert/kryssande
klarar ej
bloduppehåll
Vinkel 2
klarar utan tvekan
klarar med ringning
mindre tappt
långvarig tappt
klarar ej
bloduppehåll/återgång
Sträcka 3
klarar utan tvekan

mindre tappt
långvarig tappt
osäkert/kryssande
klarar ej
bloduppehåll
Vinkel 3
klarar utan tvekan
klarar med ringning
mindre tappt
långvarig tappt
klarar ej
bloduppehåll/återgång
Sträcka 4
klarar utan tvekan
mindre tappt
långvarig tappt
osäkert/kryssande
klarar ej
bloduppehåll
Vinkel 4
klarar utan tvekan

klarar med ringning
mindre tappt
långvarig tappt
klarar ej
bloduppehåll/återgång
Sträcka 5
klarar utan tvekan
mindre tappt
långvarig tappt
osäkert/kryssande
klarar ej
bloduppehåll
Spårslut
klarar utan tvekan
klarar med ringning
klarar ej
markerar ej spårslut
följer spårläggarens spår
Erhållna poäng spårningsförmåga
6 utmärkt
5 utmärkt
4 utmärkt
3 god
2 god
1 mindre god
0 ej godtagbart

Plats: Kristinehamn
Klubb: Bassetklubben
Domare: Marie-Louise Ridde
Erhållna poäng: 42
Tid: 14
Pris: Anlagsklass- godkänd

Kommentar: Eros sköter spårningsarbetet självständigt på ett mycket bra sätt i ett lagom tempo. Trevligt ekipage. Lycka till i fortsättningen!
Moment 2:
Arbetstempo

6  lämpligt
5  lämpligt
2  mindre lämpligt
0  olämpligt
 Moment 3:
Självständighet

ej behövt ingripande eller hjälp
endast ett ingripande eller hjälp
högst två ingripande eller hjälp
fler än två ingripande eller hjälp
Moment 4:
Skottprövning

godkänd
ej godkänd
ej prövad/avbryter innan skottprövning

-->Åter tävling